Jørgen Stræte

Advokat

Avtaler, fast eiendom, tvisteløsning